Archief 2010 Van den Heijberg tot Huys te Schengen Mevrouw Drs Marieke Mastboom heeft haar onderzoek Van den Heijberg tot Huys te Schengen tijdens onze Najaarsbijeenkomst op 27 november 2010 in hotel Val Monte gepresenteerd. Wie dit rapport nog eens na wil lezen kan contact opnemen met de stichting. ALs u hier  klikt komt u op de pagina waar het rapport kan worden gelezen. Kalender van Ubbergen Onder Ubbergen in Beeld is een nieuw tabblad toegevoegd met de kalender van Ubbergen. Hier staan verschillende bijzonderheden. Nieuwsgierig? Klik dan hier. Opmerkingen of aanvullingen? Dan graag een berichtje (zie tabblad contact). Tip als u moeite met lezen heeft Heeft u liever grotere letters op het scherm als u deze website leest? Druk dan tegelijk op de toetsen [ctrl] en [+]. Verkleinen kan weer door de toets [ctrl] samen met [-] in te drukken. Gulle gave van Rabobank Afgelopen maandag heeft onze stichting tijdens de jaarvergadering van de Rabobank Rijk van Nijmegen een cheque van € 1.250,- ontvangen. Hiervoor gaan wij apparatuur kopen voor presentaties, zodat we deze niet meer hoeven te huren. Op 21 maart zal de eerste avond zijn dat we deze apparatuur gaan gebruiken. Noteer vast in de agenda: de monumentenprijzen en de Ton Gijsbers Monumentenprijs worden dan in het kerkje van Persingen uitgereikt. Binnenkort meer hierover op deze site. Tip: kijk ook eens naar de links op onze site. Onder tabblad links hebben we diverse interessante sites bij elkaar gezet. Voor wie van oude ansichten en films houdt, kan op de site van Tolhuus veel moois zien. Klik hier om snel op het tabblad te komen. Ken je een site over onze omgeving waar nog niet naar wordt verwezen? Dan ontvangen we graag een berichtje. Heeft u toevallig nog ergens € 500.000,- liggen? In dat geval kan de mooie toegang tot het Kastanjedal gered worden. De gemeenteraad van Ubbergen heeft besloten akkoord te gaan met de plannen voor De Geest. De omstreden villa aan de rand van het Kastjanjedal kan eventueel vervallen, maar dan moeten de milieu- en monumentenclubs een half miljoen bij elkaar brengen. Toevallig hebben we dat bedrag op dit moment niet in kas.... Het zou toch eeuwig jammer zijn als de bouw van één villa belangrijker is dan de het prachtige stukje toegang tot het Kastanjedal. Klik op het berichtje hiernaast, dan wordt het leesbaar. De Geest: Voorronde raadsvergadering 9 december 2010 Als u hier klikt leest u de verklaring die Govert Jansen in de vergadering heeft afgelegd. Inloop bijeenkomst De Geest Op woensdag 8 december is er een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis geweest. Op www.ubbergen.nl kunt u de stukken van het stedenbouwkundige plan vinden via wonen en leefomgeving/projecten en ontwikkelingen/(woning)bouwprojecten/Beek, de Geest. Gelijktijdig heeft onze stichting heeft, samen met enkele andere organisaties, in Sous les Eglises, alternatieve mogelijkheden aangedragen. Benoeming Erfgoedcommissie Op 26 oktober is ons bestuurslid mevrouw Pieternel Coenen benoemd tot lid van de Erfgoedcommissie in de gemeente Ubbergen. Najaarsbijeenkomst 27 november Mevrouw Drs Marieke Mastboom heeft haar onderzoek Van den Heijberg tot Huys te Schengen tijdens onze Najaarsbijeenkomst in hotel Val Monte gepresenteerd. Het rapport is aangeboden aan Twannie Merkus, weduwe van boswachter Theo Merkus, die samen met zijn vrijwilligersgroep de tuin jarenlang heeft verzorgd. Deze vrijwilligers verzorgden daarna rondleidingen door de tuin. Klik hierom de foto's te bekijken die Hans Giesbertz die middag heeft gemaakt. Voortgang planontwikkeling De Geest Het leek misschien erg stil geworden, maar er is hard gewerkt om de plannen rond De Geest aangepast te krijgen. Hier volgt een samenvatting van de tussenstand: Na de zienswijze die de stichting heeft ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan De Geest en de informatiebijeenkomst op 19 februari 2010, heeft de stichting contact gezocht met medestanders zoals het Geldersch Landschap, de Gelderse Milieufederatie en IVN. Er is besloten om een gezamenlijk plan bij de gemeente in te dienen dat rekening houdt en is opgezet vanuit de landschappelijke waarden van de stuwwal en niet vanuit de exploitatiemogelijkheden van het gebied als bouwkavel. Ons plan is vervolgens aan de orde gesteld in een tweetal ateliersessies met de projectontwikkelaars, de gemeente Ubbergen en het stedenbouwkundig bureau Pouderoyen. De projectontwikkelaars willen ons op belangrijke punten tegemoet komen, maar we zijn er nog niet helemaal uit. Wij willen echter op deze manier onze donateurs en medestanders graag van de ontwikkelingen op de hoogte brengen. In het nieuwe voorstel wordt het noordwestelijke deel van het plangebied, dat langs het Kastanjedal ligt, compleet vrijgemaakt van bebouwing. De geplande villa's worden daar dus niet gebouwd. Ook de bestaande woningen aan de voet van de stuwwal bij de ingang van het Kastanjedal worden verwijderd. Hierdoor ontstaat daar ruimte voor een grote molenvijver die het dorp Beek als waterdorp markeert. Boven op de Geest wordt de bebouwing enigszins verdicht. Er komen – aanvullend op het plan van de ontwikkelaars – twee nieuwe gebouwen. De parkeerplaatsen die nu onnodig veel ruimte innemen verdwijnen onder de gebouwen. Op de plaats van het geplande, massieve appartementengebouw aan de Rijksstraatweg komen boven op het plateau nu twee of drie villa's. De toegang tot deze woningen is niet gesitueerd aan de Rijksstraatweg maar achterom via de Geest. Op deze wijze blijft het groene beeld van de stuwwal vanaf de Rijksstraatweg onaangetast. De stuwwal wordt ter plekke niet afgegraven. Dit ontwerp maakt ook de weg vrij voor het weer terug brengen in de ecologische hoofdstructuur van het daaraan ten onrechte onttrokken gebied. Deze eis is destijds in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen ook door de meeste politieke partijen gesteld. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat het nieuw in te richten gebied ook toegankelijk wordt voor het publiek. Ook daarvoor zullen voorzieningen worden aangebracht. Er ontstaat op deze manier een prachtige entree voor de Heerlijkheid Beek maar ook een prachtige entourage bij het gemeentehuis. Het plan is gemaakt door ons bestuurslid Ton Thus, in samenwerking met Archeon Architecten te Wijchen. Wij en de andere organisaties houden vast aan het plan zoals dat hier boven is afgebeeld. Open Monumentendag op 12 september 2010  Helaas is de Monumentdag van 2010 behoorlijk in het water gevallen. Jammer natuurlijk voor de vrijwilligers, die er veel tijd in gestoken hebben om er een mooie dag van te maken. Ook jammer voor de mensen die hadden willen komen, omdat ze best wel wat meer over de uitgekozen panden zouden willen weten, maar zich door de regen hebben laten weerhouden of andere verplichtingen hadden. Door hier te klikken kan alsnog het boekje, dat voor iedereen klaar lag, gelezen en/of geprint worden. Fietstocht naar het middelpunt van de Duffelt op zondag 27 juni 2010  Deze tocht stond in het teken van het veertigjarig bestaan van de Heemkundekring en was ongeveer een herhaling van de fietstocht van 15 jaar geleden bij onthulling van het Middelpunt van de Duffelt bij het vijfentwintig jarig bestaan van de Heemkundekring. Vanaf de vier gemeentehuizen in de Duffelt fietsten we naar het Middelpunt van de Duffelt op de Ding Dung tussen Keeken en Mehr. Daar is op feestelijke wijze het nieuwe informatiepaneel onthuld door de burgemeesters van de vier Duffeltgemeenten Kleef, Kranenburg, Millingen aan de Rijn en Ubbergen. De heer Treptow, Rechtsanwalt (advocaat)gaf een lezing over de historische betekenis van deze Middeleeuwse gerechtsplaats (Gerichtsstätte) in het landschap van de Duffelt.     Open Monumentendag 2010 De Open Monumentendag 2010 met als thema 100 jaar Mooi Nederland zal dit jaar plaatsvinden op zondag 12 september. Het afgelopen jaar bezochten velen de Open Monumentendag in onze gemeente, georganiseerd door ons in samenwerking met de Stichting Heemkunde Berg en Dal. Het thema Op de ansichtkaart trok veel mensen naar de Pelmolen aan de Rijksstraatweg in Beek waar een expositie te zien was van oude ansichtkaarten en films werden vertoond van de oude tramverbinding van Nijmegen naar Beek. Het werd een heel interessante en ook gezellige dag waar weer bleek hoe de geschiedenis van Beek- Ubbergen en Berg en Dal levend blijft. Dit jaar zal de viering van 100 jaar Mooi Nederland centraal staan. In 1909 startte de ontwikkeling van de Sterrenberg, het Elzendal en het Keteldal. Er werden villa's gebouwd en het gebied werd een belangrijke toeristische trekpleister. Het programma voor de Open Monumentendag 2010 is nog niet helemaal bekend maar in ieder geval zal het mogelijk zijn de gerestaureerde uitzichttoren op de Sterrenberg te beklimmen. De organisatie voor de verdere invulling van de dag is in volle gang en het belooft weer een bijzondere dag te worden. Op 25 mei 2010 wordt onze stichting bedankt voor haar bijdrage aan het behoud van het Kastanjedal Esther Ouwehand, kamerlid van de Partij voor de Dieren eert onze stichting door de overhandiging van een oorkonde. Govert Janssen verrast Esther met het boek Monument en Landschap in de gemeente Ubbergen. Winnaar van de prijsvraag Hans Houtzeel is een van de winnaars van de prijsvraag die wij uitgeschreven hadden ter gelegenheid van de ingebruikneming van de nieuwe website. Hans heeft gekozen voor het prachtige boek van Marc Wingens: Monument en Landschap in de gemeente Ubbergen.     Klik op plaatje voor een grotere afbeelding