Landschapselementen (deel 6) door Jan van Eck GEVELSTEEN 'CIRCUL van de OOIJ' Een sprekende gevelsteen siert het monumentje aan de Ooijsebandijk, op de splitsing met de Persingensestraat (op de kaart staat nog een inmiddels verdwenen kolk), afkomstig van het voormalig dijkmagazijn op die plek. Het waterschap 'Circul van de Ooij' is ingesteld bij Landbrief (ook wel Dijkbrief genoemd) van 1580. Het gebied ligt in een ring van dijken: Ooijsebandijk, Ka- en Mosterddijk & (huidige) Kerkdijk. Afgewaterd wordt er via twee sluizen in de bandijk en drie in de Kadijk. Destijds is het gebied verdeeld in vier districten, behorend tot: Schependom van Nijmegen, Rijk van Nijmegen, Ooij en Persingen. Volgens het Kadaster heeft het een oppervlakte van 1325 bunder, 36 roede, 9 el.  Het telt 480 inwoners, verdeeld over 82 huizen, bewoond door 86 huisgezinnen (Van der Aa 1898). In 1942 wordt de polder van Erlecom en die van Beek toegevoegd aan het Circul van de Ooij. Na een aantal fusies nadien valt het gebied thans onder het waterschap Rivierenland. Het dijkmagazijn had twee verdiepingen. De bovenste diende om gereedschap en materialen op te slaan nodig voor dijkonderhoud en dijkherstel. De benedenverdieping is voor de poldermedewerkers, daar staat onder meer een kacheltje. In de 1960-er jaren wordt het magazijntje gesloopt. Gert Verriet, één van de toenmalige poldermedewerkers weet uit de puinhoop de gevelsteen te redden en brengt deze met de kruiwagen in veiligheid naar het verderop gelegen Hollands-Duits gemaal. Als in de tachtiger jaren ter plaatse een monument wordt opgericht - herinnerend aan het voormalige 'Circul van de Ooij' - krijgt de steen met de desbetreffende naam weer een prominente plek in de gevel hiervan. Een fraai landschapselement dat een herinnering vormt  aan de eeuwenlange geschiedenis die er achter schuil gaat.