Welkom op de website van Stichting Monument en Landschap in de gemeente Berg en Dal De 'Stichting tot Behoud van Monument en Landschap in de gemeente Ubbergen' , opgericht in 1977, is voortgekomen uit het 'Comité Monumentenjaar', dat in 1975 in actie kwam om meer aandacht te vragen voor bedreigde historische gebouwen. Nederland had toen juist een periode van sterke economische groei achter de rug waarin nauwelijks aandacht werd besteed aan behoud van monumenten of cultuurhistorische waarden van het landschap. In de gemeente Ubbergen dreigde de villa Waalheuvel (Rijksstraatweg 24) te moeten wijken voor appartementen. Net op tijd slaagde het comité erin om een rijksmonumentenstatus voor 'Waalheuvel' te verkrijgen. Oprichters van onze Stichting waren (onder anderen) onze huidige ereleden Ton Gijsbers, Piet de Leeuw en Guus Dodemont. De eerste aandacht van de Stichting ging uit naar de restauratie van het Persings kerkje en de aanwijzing van Ubbergen tot beschermd dorpsgezicht. Monument en Landschap heeft in Ubbergen veel betekend voor het gemeentelijke monumentenbeleid en de selectie van monumenten. Ook de Ubbergse monumentencommissie werd op initiatief van Stichting Monument en Landschap ingesteld. Sinds 1 januari 2015 maakt Ubbergen samen met Groesbeek en Millingen onderdeel uit van de gemeente Berg en Dal. Op initiatief van Monument en Landschap is er in de nieuwe gemeente een Erfgoedberaad actief, dat overlegt met de wethouder en projectvoorstellen op erfgoedgebied initieert. Enkele voorbeelden van wat de Stichting bereikt heeft: Monument en Landschap heeft bijgedragen aan het behoud van diverse monumentale objecten. Voorbeelden hiervan zijn de villa's Heuvellust en Waalheuvel in Ubbergen, de spoelput in de Smorenhoek, het Huisje van Salm bij de toegang naar Kalorama en de Vriendschapswijzer in het Keteldal. Ook heeft de Stichting zich ingezet voor het herstel van de veldoven in de Groenlanden en voor zichtlijnen in de bossen. De Stichting heeft zich gekeerd tegen het onttrekken van een deel van het Kastanjedal in Beek aan de Ecologische Hoofdstructuur en tegen grootschalige nieuwbouw op de stuwwal. In de polder heeft de Stichting meegeholpen aan het veldnamenproject. Tenslotte ijveren wij al jaren voor herbouw van de uitkijktoren op de Sterrenberg in Beek. Waar houdt de Stichting zich momenteel mee bezig? Monument en Landschap houdt zich bezig met bescherming en behoud van ons gebouwd erfgoed en ons cultuurlandschap. Vier keer per jaar verschijnt er een informatieve nieuwsbrief. Elk jaar organiseert de Stichting de Open Monumentendagen, een Voorjaars- en een Najaarsbijeenkomst. Elke twee jaar verzorgt zij, in samenwerking met onafhankelijke deskundigen, de uitreiking van de Erfgoedprijzen Monument en Landschap Berg en Dal. Daarnaast is de Stichting actief in het uitgeven van boeken, brochures en ansichtkaarten en is zij vertegenwoordigd in het bestuur van de Stichting Het Persings Kerkje.