Witte kerkje (Hervormde Kerk), Rijksstraatweg 38 Ubbergen De oudste berichten van het bestaan van een kapel in Ubbergen is uit 1285. In 1452 heeft de kapel 7 schilden geschonken gekregen uit een huis aan de Nijmeegse Hezelstraat (achterkant Latijnse School)als een aalmoes om de kerk wat aan te kleden. De patroonheilige was St. Herman Jozef. Tijdens de tachtigjarige oorlog had de kerk veel schade opgelopen. In 1648 verleende de stad Nijmegen aan de heer van Ubbergen een subsidie ter "wederoptimmering” van de kerk., die na de Reformatie Protestant is geworden. Waarschijnlijk is de kerk geheel herbouwd. In 1652 kreeg de kerk een geschilderd glas geschonken door de magistraat (rechterlijke macht) en in 1687 kreeg de kerk 2 klokken ter waarde van 109 gulden. In 1794 werd de kerk zwaar beschadigd door de Fransen. In 1806 weer hersteld. Na allerlei herstelwerkzaamheden, vooral aan het dak, is in 1960-1961 een restauratie uitgevoerd door ir. Oswald uit Berg en Dal. De grote rondbogige vensters zijn vervangen door kleine spitsbogen. De ramen in het koor zijn gebleven maar kregen een gaffelvormige middenmontants. De moer-en kinderbinten van de zolder werden in het zicht gebracht. Er zijn ook evangelistensymbolen en enige wapens geschilderd. De grafkelder, die in her koorgedeelte lag is dichtgestort. De stoffelijke resten, waarschijnlijk van de families Vijgh en /of van Steelant liggen in de ruimte tussen de oostmuur van de kerk en de nieuw gebouwde cv kelder onder de entree van de nieuwe consistoriekamer. De families Vijgh en van Steelant hebben het nabijgelegen kasteel bewoond en later af laten breken en er het Huis Ubbergh laten bouwen met een prachtige tuin met veel waterpartijen. Aan de buitenkant is te zien dat het kerkje een gepleisterd éénbeukig gebouw is met kleine spitsbogige vensters en aan de westkant een rondbogige ingang. Boven de ingang zat oorspronkelijk een venster dat bij een restauratie is dichtgemaakt omdat er binnen een orgel werd geplaatst. Bovenin is nog een nis te zien met een rondbogig venster. In het koor zijn grotere rondbogige vensters te zien, gedeeld door een meneel. Tegen het koor aan is dus in 1960- 1961 een nieuwe consistoriekamer gemaakt. In het klokkentorentje, van 1848, hangen de twee klokken, één uit 1687 met als opschrift:” als God voor ons is wie kan er dan tegen ons zijn” en de andere waarop staat "J.B. Levache 1734”, de naam van de gieter. Bovenop de klokketoren is een kruis met een haan te zien en boven het koor is een kruis te zien op het dak. Er werden erediensten gehouden tot 1976. Nu worden er concerten, lezingen of andere bijeenkomsten gehouden. Het gebouw is ook een burgerlijke trouwlocatie. De begraafplaats rond de kerk was eerst omsloten door een heg, daarna een muurtje en later een hekwerk (19de eeuw)waar nu nog het toegangshek van over is. Op het kerkhof liggen voornamelijk platte zerken, die de kelders dekken waarin Ubbergse en Nijmeegse families van de protestante elite rusten. De meeste stammen uit de tweede helft 19de en begin 20ste eeuw. De oudsten liggen ten NW van het kerkgebouw. Sobere opschriften en alleen de familienaam. In zijn boek de Camera Obscura (1871) vermeldt de schrijver Hildebrand het grafschrift van de arts Abraham Scholl van Egmond en beschrijft hij de begrafenis. Ook in het boek "de Titaantjes” van de schrijver Nescio wordt dit kerkhof beschreven.